ERASMUS+ PAS - Visites formatives KA103 (STT)

Erasmus+                                       PIC-999846707

Què és?

El programa Erasmus el posa en marxa la Comissió Europea i fomenta la mobilitat del personal d'administració i serveis entre universitats dels 28 estats europeus.

S'estableix un ajut europeu com a contribució a les despeses de viatge i manteniment d'acord amb la convocatòria que el Servei de Relacions Internacionals publica cada any.

Les estades han de tenir una durada mínima de 2 dies i màxima de 5 i es pot optar per visites formatives individualitzades o bé per assistir a Setmanes Internacionals de formació organitzades per les universitats.

Informació general

Setmanes Internacionals de Formació a universitats europees

Consulta les setmanes internacionals de formació que proposen algunes universitats europees. Es pot fer la cerca per país i també per departament:

http://staffmobility.eu/staff-week-search

Informació rebuda al SRI per a mobilitats el 2019

  • Hochschule Bremen, Alemanya, del 6 al 10 de maig - informació
  • Freie Universität Berlin, Alemanya, del 17 al 21 dejuny - informació
  • Universitat de Zadar, Croàcia, del 27 al 31 de maig a Zadar - programa - informació
  • Università degli studi di Foggia, Itàlia, del 24 al 29 de juny - informació
  • Middlesex University, Regne Unit, del 4 al 8 de març - informació

Convocatòries vigents

No hi ha convocatòries vigents.

Convocatòries anteriors

Convocatòria 2018

El Servei de Relacions Internacionals convoca 10 ajudes per finançar les les visites formatives (STT) per a personal d'administració i serveis que es duguin a terme l'any 2018 en el marc del programa ERASMUS+ de la Unió Europea. 

Les estades formatives es podran dur a terme a partir de la data de la resolució de la convocatòria i fins al 21 de desembre de 2018.

Convocatòria 2017 (tancada)

Convocatòria 2016 (tancada)               

Més informació

Per a més informació, contactau amb erasmus@uib.cat o bé amb l'extensió 3120.