ERASMUS+ PAS - Visites formatives KA103 (STT)

Erasmus+                                       PIC-999846707

Què és?

Programa de la Comissió Europea per fomentar la mobilitat del personal d'administració i serveis entre universitats dels 28 estats europeus.

S'estableix un ajut europeu com a contribució a les despeses de viatge i manteniment d'acord amb la convocatòria que el Servei de Relacions Internacionals publica cada any.

Les estades han de tenir una durada mínima de 2 dies i màxima de 5 i es pot optar per visites formatives individualitzades o bé per assistir a Setmanes Internacionals de formació organitzades per les universitats.

Informació general

Base de dades europea de Setmanes Internacionals de Formació

Informació rebuda al SRI per a mobilitats el 2018

Convocatòries vigents

No hi ha convocatòries vigents.

Convocatòries anteriors

Convocatòria 2018

El Servei de Relacions Internacionals convoca 10 ajudes per finançar les les visites formatives (STT) per a personal d'administració i serveis que es duguin a terme l'any 2018 en el marc del programa ERASMUS+ de la Unió Europea. 

Les estades formatives es podran dur a terme a partir de la data de la resolució de la convocatòria i fins al 21 de desembre de 2018.

Convocatòria 2017 (tancada)

Convocatòria 2016 (tancada)               

Més informació

Per a més informació, contactau amb erasmus@uib.cat o bé amb l'extensió 3120.