Escoltar

Cotutela internacional de tesis doctorals

Un dels grans eixos d’internacionalització dels estudis de Doctorat és la cotutela de tesis doctorals.

En què consisteix?

Una cotutela, que es regularà sempre per un conveni específic, implica:

  • La codirecció de la tesi doctoral per part de dos o més doctors de dues universitats, la UIB i una altra d'estrangera.
  • Una estada del doctorand a la institució contrapart d’un mínim de 6 mesos.

Beneficis d’una cotutela

  • El doctorand es beneficia de la codirecció de dos experts. Aquesta codirecció és especialment beneficiosa quan la temàtica de la tesi té un caire interdisciplinari.
  • El doctorand és alumne de doctorat de les dues universitats implicades.
  • L’estreta col·laboració entre codirectors i doctorand afavoreix l’aparició de publicacions internacionals conjuntes
  • En defensar la seva tesi, el doctorand rep un títol de Doctorat emès per cada universitat participant, que especificaran en una diligència que la tesi ha estat dirigida i defensada en règim de cotutela internacional amb la universitat contrapart.
  • La cotutela internacional és compatible amb la Menció Internacional al títol de Doctor, sempre que se'n compleixin els requisits.

Les despeses derivades de les estades que comporta una cotutela es poden finançar parcialment a través del programa ERASMUS+ (sempre que hi hagi un conveni ERASMUS+ signat amb la universitat contrapart i que cobreixi l'intercanvi d'alumnat de Doctorat) i del Programa d'Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears (vegeu l'enllaç).

Més informació

Per a més informació, contacta amb l'Escola de Doctorat (escoladedoctorat@uib.cat).