Menció Internacional en el títol de Doctor

Aquesta menció suposa un valor afegit al títol de Doctor. En línies generals, per tal de sol·licitar la Menció Internacional, el doctorand necessitarà:

  • haver realitzat una estada mínima de tres mesos, degudament documentada, fora d'Espanya;
  • redactar la seva tesi doctoral, si més no parcialment, en una llengua diferent de qualsevol de les llengües oficials d'Espanya;
  • presentar informes de la seva tesi emesos per doctors amb afiliacions d'institucions estrangeres;
  • i que el seu tribunal de tesi estigui format per, almenys, un membre amb afiliació estrangera.

Per a més informació, consulteu aquest enllaç o contacteu amb l'Escola de Doctorat de la UIB (escoladedoctorat@uib.cat).