Escoltar

Menció Internacional en el títol de Doctor

Aquesta menció suposa un valor afegit al títol de Doctor. En línies generals, per tal de sol·licitar la Menció Internacional, el doctorand necessitarà:

  • haver realitzat una estada mínima de tres mesos, degudament documentada, fora d'Espanya;
  • redactar la seva tesi doctoral, si més no parcialment, en una llengua diferent de qualsevol de les llengües oficials d'Espanya;
  • presentar informes de la seva tesi emesos per doctors amb afiliacions d'institucions estrangeres;
  • i que el seu tribunal de tesi estigui format per, almenys, un membre amb afiliació estrangera.

Per a més informació, consulteu aquest enllaç o contacteu amb l'Escola de Doctorat de la UIB (escoladedoctorat@uib.cat).