UNetBA

UNetBA

Els estudiants de Marroc, Tunísia, Algèria, Egipte i Líbia interessats a estudiar a la UIB a través del programa UNetBA han de fer la sol·licitud a la pàgina web del programa.

El procediment de sol·licitud inclou emplenar un formulari en línia a través de la pàgina web del programa UNetBA i elaborar un dossier amb la documentació corresponent per a cada tipus de modalitat de candidatura.

Per a més informació, podeu contactar amb el Servei de Relacions Internacionals.

Documents relacionats