Escoltar

CIEE

CIEE

Què és?

Vols fer una estada als Estats Units amb una beca de 10.000 dòlars USA?

Ho pots fer gràcies al conveni que la UIB té signat amb el Council on International Educational Exchange (CIEE).

El CIEE, a través de la UIB, ofereix una beca única de 10.000 dòlars USA, perquè puguis cursar entre dues i tres assignatures dels teus estudis a la universitat dels Estats Units que triïs durant els mesos d'estiu, el que es coneix com a summer school. Els tràmits de sol·licitud els has de fer directament amb la universitat que t’interessi i hi hauràs de pagar el preu de la matrícula.

L'alumne seleccionat per gaudir de la beca CIEE farà l'estada durant l'estiu del mateix curs acadèmic.

Destinacions

CIEE

On pots anar?

 • Universitats dels Estats Units d'Amèrica

Convocatòries vigents

Beca CIEE Estiu 2019: 

 Condicions d'acceptació de la plaça

Sol·licitud d'una plaça

 

Requisits

 • Estar matriculat a la UIB en el moment en què es presenta la sol·licitud.
 • Els estudiants de grau han de tenir superats un mínim de 90 crèdits en el moment de lliurar la sol·licitud.
 • Els estudiants de màster han de comptar amb un informe favorable del director del màster i, si escau, es podrà consultar la comissió acadèmica pertinent.
 • Acreditar el nivell d'idiomes requerit per la universitat de destinació.

Procediment de sol·licitud de plaça

1. Informar-te i decidir a quina universitat vols anar. La persona representant del CIEE a la UIB et pot informar sobre el sistema universitari dels Estats Units. (Dra. Antònia Ferriol - aferriol@ciee.org).

2. Emplenar la sol·licitud «Beca CIEE», que està disponible a la web del SRI. A la mateixa sol·licitud pots indicar el nom de fins a un màxim de cinc universitats dels Estats Units on t’interessi estudiar, classificades per ordre de preferència.

3. Lliurar al Registre de Son Lledó o a Cas Jai, o al registre de les seus universitàries, la documentació següent durant els terminis establerts:

 • Imprès de sol·licitud «Beca CIEE». És imprescindible que hi consti la firma del coordinador de mobilitat dels teus estudis i de la persona representant del CIEE a la UIB.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Còpia de la matrícula del curs actual.
 • Expedient acadèmic dels estudis realitzats fins a la data.
 • Certificat del nivell de l'idioma.
 • Escrit justificatiu, en anglès, de l’interès que suscita la universitat de destinació, que ha d‘incloure la proposta d’assignatues per cursar-hi, i un pressupost real dels costs de l'estada.
 • Incloure còpia de la correspondència mantinguda amb les universitats seleccionades.

Procediment d'adjudicació de places

La comissió mixta UIB-CIEE avalua i selecciona les sol·licituds presentades pels estudiants en la convocatòria corresponent, d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, tenint en compte especialment l’expedient acadèmic, la proposta presentada i l’adequació del programa d’intercanvi al perfil curricular.

La resolució es publica a la pàgina web del SRI.

Informació per a alumnes seleccionats

Què has de fer?

 • Acceptar la beca CIEE concedida, o renunciar-hi, per escrit.
 • Fer els tràmits necessaris per sol·licitar plaça a la universitat dels Estats Units on t’interessi estudiar.
 • Cercar allotjament al país de destinació a través de la universitat de destinació.
 • Sol·licitar el teu visat a l’ambaixada o el consolat dels Estats Units a Espanya.
 • Gestionar una assegurança mèdica o d’accidents que et cobreixi el viatge i l’estada a l’estranger.

Impresos