Cercador de prÓctiques

Aquestes són les possibles vies per trobar una entitat d'acollida:

  1. El coordinador de mobilitat dels teus estudis o els professors del teu centre poden tenir relacions amb institucions estrangeres.
  2. Companys que en l'actualitat treballen o estudien a Europa i que puguin facilitar algun contacte.
  3. Des del SRI hem publicat una llista d'empreses que han ofert pràctiques ERASMUS en edicions anteriors:   Base de datos de empresas Erasmus Prácticas.
  4. Les agències nacionals del programa ERASMUS+ han acordat utilitzar una plataforma comuna per a la publicació d’ofertes de pràctiques. La plataforma permet a les empreses registrar les seves ofertes de pràctiques i als estudiants i organitzacions cercar empreses interessades, amb opció de filtrat que fa possible realitzar cerques adequades als objectius de cada institució: http://erasmusintern.org.
  5. Altres pàgines web interessants per a la recerca d'entitats d’acollida per fer-hi pràctiques:

No oblidis que pots realitzar les teves pràctiques a qualsevol organització pública o privada. Només estan excloses les institucions de la Unió Europea, les organitzacions, institucions o agències encarregades de gestionar programes comunitaris i les representacions diplomàtiques d’Espanya a altres països.