Convocatòria del Consorci IBERUS

Convocatòria

convocatoria Bases de la convocatòria nou

Les pràctiques podrán començar a partir del 14 de gener de 2019 i hauran de finalitzar abans del 31 de desembre de 2019. Les pràctiques realitzades en el mac d'aquest programa tindran caràcter voluntari  i en cap cas podran esser reconeguts per cèdits ECTS.

Presentació de la sol·licitud a través de la plataforma: 
http://www.eu-gen.org/platform/

 Calendari de la convocatòria:   

Fase d'inscripció

Fase de Selecció

Del 8 d'octubre al 2 de novembre de 2018

Del 12 de novembre al 31 de desembre de 2018

 

Documents d'interès: