Convocatòria del Servei de Relacions Internacionals

Convocatòria per mobilitats durant l'any 2019

OBERT EL PERÍODE DE SOL·LICITUDimportant

El Servei de Relacions Internacionals convoca 20 places de mobilitat perquè l'alumnat de la UIB cursi un període de formació pràctica a una empresa o organització dins el marc del programa de mobilitat Erasmus .

A aquesta convocatòria hi poden participar els alumnes de tots els estudis oficials de la UIB de grau, màster i doctorat.

El període per realitzar la pràctica s'estableix entre el 01 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019.

convocatoria Bases de la convocatòria nou

Lloc de presentació de la sol·licitud i de la documentació corresponent: Registre General de Cas Jai, Registre General de Son Lledó o registres de les seus de Menorca i Eivissa.

Horari del Registre: de dilluns a divendres de 9 a 14.

Full de sol·licitud / Full de sol·licitud

Condicions d'acceptació de la plaça

Resolució 13/10/2018 /  Resolució 17/01/2019  /  Resolució 17/01/2019_2 / Resolució 23/01/2019  /
Resolució 12/02/2019