Funció i objectius

El Servei de Relacions Internacionals (SRI) és un servei dependent del Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització. Promou i gestiona la mobilitat de la comunitat universitària a altres institucions d'ensenyament superior mitjançant acords o convenis de col·laboració. A més, impulsa les relacions internacionals de la UIB amb la gestió i el seguiment de projectes i convenis específics.

Des del Servei de Relacions Internacionals, volem promoure la internacionalització de la UIB fomentant programes i activitats específiques per millorar-ne la projecció i la presència internacional. Aquesta internacionalització s'ha d'entendre com un element transversal en les activitats pròpies de la UIB que afecta tots els grups i col·lectius que conformen la comunitat universitària.