Programes per incentivar la internacionalització

La UIB té una clara vocació internacional. Amb aquest objectiu, la Universitat disposa de diferents eines per fer possible que professors i investigadors d’arreu del món facin estades entre nosaltres, però també perquè el personal docent i investigador de la UIB pugui ampliar el seu bagatge de coneixements en altres universitats i per donar suport a la difusió de resultats de la recerca i l’intercanvi de coneixements.

Aquestes eines s'engloben dins el Programa de Foment de la Recerca i es concreten en els següents programes: