Condicions generals

Requisits d'idioma

Català i espanyol, llengües de la UIB

A les Illes Balears coexisteixen dues llengües oficials: el català i l'espanyol. Totes dues s'utilitzen habitualment en tots els àmbits de la vida pública i privada. L'espanyol és una de les llengües amb un ús més estès en el món i és una llengua romànica, igual que el català, la qual cosa significa que per a una persona que ja parla l'espanyol no és difícil aprendre el català. Aquest ús indistint del català i l'espanyol es dona igualment en l'àmbit de la UIB.

Tanmateix, la utilització d'altres llengües estrangeres també és habitual a la UIB quan es tracta d'estades de recerca, pràcticum o de treballs o tesis de fi de màster.

Per tal d'ajudar les persones a adaptar-se a les dues llengües, la UIB organitza cursos de català i d'espanyol per als estudiants de mobilitat:

Per a més informació:

Sol·licitud en línia

Quan la teva universitat ens notifiqui que has estat seleccionat com a alumne d'intercanvi, rebràs un correu electrònic* des del Servei de Relacions Internacionals de la UIB amb un nom d'usuari i una clau d'accès per fer la Sol·licitud en línia (oberta). 

Procediment, un cop completada la sol·licitud

1. Un cop completada la sol·licitud en línia, l'has de confirmar, imprimir i enviar, degudament signada per correu postal o per correu electrònic, adjuntant la següent documentació:
 • Sol·licitud
 • Còpia del passaport o Document Nacional d'Identitat.

Si remets la documentació per correu postal, ho has de fer a la següent adreça:

Universitat de les Illes Balears
Servei de Relacions Internacionals
Son Lledó (campus universitari)
Crta. Valldemossa, km. 7.5
07122 Palma (Illes Balears) Espanya
 

Si remets la documentació per correu electrònic, ho has de fer a les adreces de correu electrònic corresponents de la UIB que trobaràs dins la so·licitud en línia. 

2. El SRI revisarà les sol·licituds, prepararà la carta d'acceptació dels estudiants i l'enviarà a la universitat d'origen de l'alumne, si se sol·licita.
 • Els estudiants han de realitzar tots els tràmits per entrar a Espanya (sol·licitud del visat, assegurança mèdica, convalidació d'assignatures, cerca d'allotjament, etc).
 • Els estudiants s'incorporaran a la UIB en el termini que s'ha previst en el calendari acadèmic.
 Data límit per rebre la documentació:
 • Per a intercanvis durant el primer semestre o un curs acadèmic complet: 30 de juny.
 • Per a intercanvis durant el segon semestre: 30 d'octubre.

Informació per a la universitat d'origen

La universitat d’origen envia la nominació oficial dels estudiants seleccionats al Servei de Relacions Internacionals (SRI) de la UIB mitjançant un correu electrònic en què indica:

 • Nom i cognoms de les persones candidates
 • Correu electrònic
 • Estudis que pretén cursar a la UIB
 • Període d’intercanvi

El termini per enviar la nominació* oficial  és el següent:

 • Per al primer semestre o curs acadèmic complet: fins al 30 d’abril.
 • Per al segon semestre: fins al 30 de setembre.

*Fora d’aquests terminis, la UIB no pot garantir que s’acceptin els estudiants nominats.

Documents d'utilitat durant la teva estada

Activitats de benvinguda i informació addicional

Les activitats de benvinguda es duran a terme durant les següents setmanes: