Condicions generals

Requisits d'idioma

Català i espanyol, llengües de la UIB

A les Illes Balears coexisteixen dues llengües oficials: el català i l'espanyol. Totes dues s'utilitzen habitualment en tots els àmbits de la vida pública i privada. L'espanyol és una de les llengües amb un ús més estès en el món i és una llengua romànica, igual que el català, la qual cosa significa que per a una persona que ja parla l'espanyol no és difícil aprendre el català. Aquest ús indistint del català i l'espanyol es dona igualment en l'àmbit de la UIB.

Tanmateix, la utilització d'altres llengües estrangeres també és habitual a la UIB quan es tracta d'estades de recerca, pràcticum o de treballs o tesis de fi de màster.

Per tal d'ajudar les persones a adaptar-se a les dues llengües, la UIB organitza cursos de català i d'espanyol per als estudiants de mobilitat:

Per a més informació:

Sol·licitud en línia

Quan la teva universitat ens notifiqui que has estat seleccionat com a alumne d'intercanvi, rebràs un correu electrònic* des del Servei de Relacions Internacionals de la UIB amb un nom d'usuari i una clau d'accès per fer la Sol·licitud en línia (oberta). 

Procediment, un cop completada la sol·licitud

 1.   Un cop completada la sol·licitud l´has de confirmar.
 2. . El SRI revisarà les sol·licituds, prepararà la carta d'acceptació dels estudiants i l'enviarà a la universitat d'origen de l'alumne, si se sol·licita.
 3. Els estudiants han de realitzar tots els tràmits per entrar a Espanya (sol·licitud del visat, assegurança mèdica, convalidació d'assignatures, cerca d'allotjament, etc).
 4. Els estudiants s'incorporaran a la UIB en el termini que s'ha previst en el calendari acadèmic.
 Data límit per confirmar la sol·licitud:
 • Per a intercanvis durant el primer semestre o un curs acadèmic complet: 30 de juny.
 • Per a intercanvis durant el segon semestre: 30 Novembre.

Informació per a la universitat d'origen

La universitat d’origen envia la nominació oficial dels estudiants seleccionats al Servei de Relacions Internacionals (SRI) de la UIB mitjançant un correu electrònic en què indica:

 • Nom i cognoms de les persones candidates
 • Correu electrònic
 • Estudis que pretén cursar a la UIB
 • Període d’intercanvi

El termini per enviar la nominació* oficial  és el següent:

 • Per al primer semestre o curs acadèmic complet: fins al 30 d’abril.
 • Per al segon semestre: fins al 30 de setembre.

*Fora d’aquests terminis, la UIB no pot garantir que s’acceptin els estudiants nominats.

Documents d'utilitat durant la teva estada

Activitats de benvinguda i informació addicional

Les activitats de benvinguda es duran a terme durant les següents setmanes:

 Per a intercanvis al segon semestre: 

 

 

Informació general