Ajuts per a activitats relacionades amb convenis

capçelera 

Informació general

La UIB, dins el marc de la seva política de relacions externes i d'internacionalització, fomenta la firma de convenis marc de col·laboració amb altres universitats que recullen el mutu interès i promocionen la col·laboració entre elles. Aquests convenis solen tenir com a objectiu general establir accions d'intercanvi i cooperació en el camp de la docència i la investigació.

Per tal de dotar de continguts aquests acords i impulsar la realització d'accions de col·laboració, la UIB convoca ajuts per motivar les visites de professors de la UIB a altres universitats o centres de recerca i l'acollida de professors d'altres universitats o centres de recerca que visitin la UIB.

Aquest programa, per tant, té com a objecte subvencionar activitats que es realitzin en el marc de convenis subscrits per la UIB, així com activitats preparatòries de nous convenis.

Perquè les sol·licituds siguin avaluades per la Comissió, han d'incloure la documentació que s'especifica a l'article 7 de la normativa i s'han de lliurar al Registre General de la UIB abans del desplaçament i/o estada i amb una antelació màxima de 3 mesos, i, en qualsevol cas, abans de realitzar l'activitat.

Convocatòries vigents