DRAC-PDI

capçelera

El programa DRAC-PDI s'entén com un ajut per promoure la mobilitat del professorat universitari per participar en cursos, seminaris o congressos de la Xarxa Vives o de les seves universitats membres, o per a l'organització conjunta d'altres activitats culturals en el marc de les universitats de la XVU.