Alumnes visitants (estudis de grau)

Què és?

Si ets estudiant i vols venir a la UIB, però no hi ha conveni d'intercanvi entre la teva universitat d'origen i la UIB, tens l'oportunitat de venir-hi com a alumne visitant.

Contacta per correu electrònic directament amb el Servei de Relacions Internacionals i remet la següent informació: nom i cognoms, adreça de correu electrònic, universitat d'origen, període d'intercanvi i àrea d'estudi.

Informació general

Requisits d'idioma

Català i/o Espanyol:

A les Illes Balears coexisteixen dues llengües oficials: el català i l'espanyol. Totes dues s'utilitzen habitualment en tots els àmbits de la vida pública i privada. L'espanyol és una de les llengües amb un ús més estès en el món i és una llengua romànica, igual que el català, la qual cosa significa que per a una persona que ja parla l'espanyol no és difícil aprendre el català. Aquest ús indistint del català i l'espanyol es dona igualment en l'àmbit de la UIB.

Tanmateix, la utilització d'altres llengües estrangeres també és habitual a la UIB quan es tracta d'estades de recerca, pràcticum o de treballs o tesis de fi de màster.

Per tal d'ajudar les persones a adaptar-se a les dues llengües, la UIB organitza cursos de català i d'espanyol per als estudiants de mobilitat.

Per a més informació:

Sol·licitud d'una plaça

Procediment

Després de rebre els detalls de l'intercanvi, el SRI enviarà un correu directament a cada estudiant per facilitar-li la clau d'accés a la sol·licitud en línia, informació sobre el procediment de sol·licitud, així com l'enllaç per accedir a la sol·licitud en línia.

Els estudiants que rebin les seves claus d'accés han d'emplenar i confirmar la sol·licitud en línia com més aviat millor.

Un cop confirmada la sol·licitud en línia, els estudiants han de:

 1. Imprimir una còpia de la sol·licitud en línia usant el botó "IMPRIMIR" de la sol·licitud en línia (no el del navegador d'Internet).
 2. Contactar amb el coordinador del departament i l’institucional perquè signin la còpia impresa de la sol·licitud.
 3. Enviar a la UIB:
  1. El formulari de sol·licitud amb totes les signatures requerides.
  2. Fotocòpia del passaport o Document Nacional d'Identitat.
  3. Carta en què expliqui el seu interès per estudiar a la UIB.
  4. Expedient acadèmic original o còpia compulsada, acompanyat d'un document explicatiu del sistema de qualificacions utilitzat a la universitat d'origen.
  5. Dues cartes de professors de la seva institució d'origen que avalin la sol·licitud.
  6. Certificat de coneixements d’espanyol i/o català equivalent a un nivell A2 (MECR- Marc Europeu Comú de Referència).
IMPORTANT: Els alumnes visitants s'han de matricular d'un mínim de 18 crèdits per semestre i han d'abonar 50 euros per crèdit matriculat en concepte de taxes de matrícula.

Terminis per entregar la documentació

1. Un cop completada la sol·licitud en línia, l'has de confirmar, imprimir i enviar, degudament signada, per correu postal o per correu electrònic, adjuntant la següent documentació:

 • Sol·licitud
 • Còpia del passaport o Document Nacional d'Identitat
 • Una fotografía de mida carnet (aprox. 3x4)
 • Extracte acadèmico
 • Carta d'interès

Si remets la documentació per correu postal, ho has de fer a la següent adreça:

Universitat de les Illes Balears
Servei de Relacions Internacionals
Son Lledó (campus universitari)
Crta. Valldemossa km. 7.5
07122 Palma (Illes Balears) Espanya

Si remets la documentació per correu electrònic, o has de fer a les adreces de correu electrònic corresponents de la UIB.  

2. El SRI revisarà les sol·licituds, prepararà la carta d'acceptació dels estudiants i l'enviarà a la universitat d'origen de l'alumne, si se sol·licita.

 • Els estudiants han de realitzar tots els tràmits per entrar a Espanya (sol·licitud del visat, assegurança mèdica, convalidació d'assignatures, cerca d'allotjament, etc).
 • Els estudiants s'incorporaran a la UIB en el termini que s'ha previst en el calendari acadèmic.

Data límit per rebre la documentació

 • Per a intercanvis durant el primer semestre o un curs acadèmic complet: 15 de juny.
 • Per a intercanvis durant el segon semestre: 30 d'octubre.

Impresos

 

Informació general