ERASMUS+ Pràctiques KA131

Erasmus+ Pràctiques                                       PIC-999846707

Informació general

El programa Erasmus+ Pràctiques és una acció destinada als estudiants universitaris o de cicles formatius de grau superior per gaudir de períodes de pràctiques en empreses de països europeus.

En el marc d’aquest programa, s’entén que la Universitat de les Illes Balears actua com a empresa i, per tant, pot rebre estudiants interessats a realitzar un període de pràctiques a la UIB.

Per a més informació, podeu contactar amb el Servei de Relacions Internacionals.

Impresos

 

Informació general