Alumnes visitants

capçelera

Què és?

Si cap dels programes anteriors no respon a les teves expectatives, pots intentar-ho amb un programa a mida.

A través d’aquest programa, pots fer una part dels teus estudis en qualsevol universitat del món que rebi alumnes visitants i accepti la teva sol·licitud.

Els tràmits de sol·licitud els has de fer directament amb la universitat que t’interessi i hi hauràs de pagar el preu de la matrícula corresponent.

Un cop hagis estat admès a la universitat de destinació, la UIB et donarà suport per realitzar els tràmits per al reconeixement de les assignatures que cursis a fora.

El període de l’estada s’haurà d’ajustar al calendari acadèmic de la universitat de destinació.

Destinacions

Alumnes visitants

On pots anar?

 • Qualsevol universitat del món que rebi alumnes visitants i que accepti la teva sol·licitud.

Sol·licitud d'una plaça

Requisits

 • Consultar la normativa específica que regula la mobilitat de l’alumnat visitant: FOU núm. 335, de 29 de juliol de 2010.
 • Estar matriculat a la UIB durant el curs en què es presenta la sol·licitud i també durant el curs en què es fa l’intercanvi.
 • Tenir superats un mínim de 90 crèdits en el moment de lliurar la sol·licitud.
 • Matricular-se d'un mínim de 18 crèdits per semestre.
 • Tenir un bon nivell de l’idioma del país de destinació, si escau.

Procediment de sol·licitud de plaça

1r. Informar-te i decidir a quina universitat vols anar.

2n. Seguir el procediment de sol·licitud establert per la universitat de destinació; lliurar la documentació de sol·licitud que aquesta requereixi i respectar els terminis fixats per fer-ho.

3r. Quan rebis el document d’acceptació per part de la universitat de destinació, lliurar al SRI, edifici Ca´s Jai, la documentació següent:

 • Extracte acadèmic dels estudis realitzats fins a la data.
 • Acreditació del nivell d'idioma requerit per la universitat de destinació.
 • Escrit justificatiu de l’interès que suscita la universitat de destinació (màxim 2 fulls), que ha d’incloure la proposta d’assignatures a cursar-hi.
 • Fotocòpia del document d’acceptació a la universitat de destinació.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Imprès de sol·licitud
 • Contracte d'estudis previ
 • Final Study Programme

Procediment d'adjudicació de places

Al Servei de Relacions Internacionals es revisarà la documentació presentada per l’estudiant i s’emetrà un certificat d’alumnat visitant, perquè l’estudiant pugui acreditar la seva condició i pugui fer la matrícula als serveis administratius de la UIB.

Informació per a alumnes seleccionats

Un cop seleccionat, has de...

 • Cercar allotjament al país de destinació a través de la universitat de destinació.
 • Sol·licitar, si escau, el teu visat a l’ambaixada o el consolat del país de destinació a Espanya.
 • Gestionar una assegurança mèdica o d’accidents que et cobreixi durant el viatge i l’estada a l’estranger. 

Per a més informació:
alumnat.visitant@uib.es

 

Informació general