SICUE

Què és?

Vols fer un intercanvi en una universitat espanyola? Ho pots fer a través del Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols (SICUE), que promou la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

A través d’aquest programa pots cursar part dels teus estudis de grau en una altra universitat espanyola, sense haver de pagar la matrícula allà.

Els intercanvis poden ser d'un semestre o d’un curs acadèmic complet, segons el que s’especifiqui en cada acord.

Si vols demanar una plaça SICUE, has de realitzar la teva sol·licitud el curs abans de partir, durant el període en què estigui oberta la convocatòria.

Destinacions

Convocatòries vigents

Convocatòria SICUE 2023-24

Termini de sol·licitud
Del 13 al 27 de febrer de 2023 - A través d'Acadèmic
Adjudicació provisional
El 10 de març de 2023
Acceptació / No acceptació
Del 15 al 28 de març de 2023

Bases de la convocatòria i informació d'interès 

Sol·licitud d'una plaça

Requisits

Per poder sol·licitar una plaça SICUE has de complir els següents requisits:

  • Estar matriculat a la UIB o als seus centres adscrits d’un mínim de 30 crèdits durant el curs en què es presenta la sol·licitud.
  • Tenir superats un mínim de 60 crèdits en cas d'estudis de grau referides al curs acadèmic 2021-22.
  • Continuar matriculat a la UIB durant el curs en què es vol fer l’intercanvi.

Procediment de sol·licitud de plaça

1r. Informar-te i decidir a quina universitat vols anar, d’acord amb l’oferta que s’estableix per als teus estudis al web del SRI. El coordinador de mobilitat dels teus estudis t’informarà sobre temes acadèmics de la universitat de destinació sol·licitada.

2n. Emplenar la sol·licitud SICUE a través d'Acadèmic. A la mateixa sol·licitud pots demanar fins a 5 universitats, classificades per ordre de preferència.

Procediment d'adjudicació de places

El responsable de mobilitat del centre farà la selecció d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, tenint en compte especialment la mitjana competitiva i l’adequació del programa d’intercanvi al perfil curricular.

Cada alumne estarà informat de l'estat de la seva sol·licitud i rebrà les comunicacions pertinents i de la resolució al Portal de l'estudiant.

Informació per a alumnes seleccionats

Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, el Servei de Relacions Internacionals (SRI) farà la revisió corresponent i es farà una adjudicació provisional de places. A partir de l'adjudicació provisional de places, s’obrirà un termini de 10 dies hàbils per acceptar o no acceptar la plaça concedida, o bé fer reclamacions. En cas de reclamar, una vegada resolta la reclamació, s'haurà d'acceptar o no acceptar dins el termini establert a la convocatòria.

Si es realitza la no acceptació en dates posteriors a les establertes a la convocatòria, sense motiu justificat o causa de força major, l'alumnat quedarà exclòs de la possibilitat de realitzar un intercanvi SICUE durant un curs acadèmic.  

Allotjaments:

Impresos

Convocatòries anteriors

 

Informació general