Escoltar

Convocatòries anteriors

SICUE 2018-19

SICUE 2018-19

Punts d'informació en els edificis del campus durant el termini de la convocatòria

A partir de l'adjudicació provisional de places, 26 de març, s'obre un termini de 10 dies hàbils, del 27 de març al 12 d'abril, per acceptar la plaça atorgada provisionalment, renunciar-hi o reclamar a través de la UIBdigital. En cas de reclamar, una vegada que l’SRI hagi resolt la reclamació a través d’UIBdigital, l’alumne haurà d’acceptar o renunciar, en el termini esmentat anteriorment.

Condicions d'acceptació de la plaça

Reunió informativa - maig/juny 2018

Impresos d'utilitat

SICUE 2017-18

SICUE 2017-18

A partir de l'adjudicació provisional de places, 24 de març, s'obre un termini de onze dies hàbils, del 24 de març al 10 d'abril, per acceptar la plaça atorgada provisionalment, renunciar-hi o reclamar a través de la UIBdigital. En cas de reclamar, una vegada que l’SRI hagi resolt la reclamació a través d’UIBdigital, l’alumne haurà d’acceptar o renunciar, en el termini esmentat anteriorment.

Condicions d'acceptació de la plaça

Reunió informativa - juny 2017

Impresos d'utilitat

SICUE 2016-17

SICUE 2016-17

Sol·licitud - del 10 de febrer al 10 de març de 2016. 

Model d'instància per esmenes a la sol·licitud. S'obri un termini de 20 dies hàbils per esmenar, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució provisional. La instància s'ha lliurar al Registre de Cas Jai, de Son Lledó o de les seus de Menorca o Eivissa, com a màxim dia 20 d'abril a les 14.00.

Llistat d'alumnes seleccionats i llistes d'espera important

Acceptacions i Renúncies - del 25 al 29 d'abril de 2016

Preguntes freqüents

Reunió informativa - juny 2016